Leerpraktijk

Reflecteren kun je leren

Reflecteren kun je leren

Deze Toolkit sluit aan op de serie ‘Reflecteren kun je Ieren’ (Strijbos, Fleuren, Steinbusch, 2001) en bevat naast achtergrondinfonnatie over het begrip reflectie, een vijftal korte oefeningen, van eenvoudig naar meer complex:

 • oefeningen voor oriëntatie en bewustwording van reflectie ( oefening 1, 2 en 3 );
 • verdieping van reflectie (oefening 4 en 5).

De oefeningen van deze Toolkit kunnen ook van algemeen naar spedfiek ingezet worden. En naast de reflectie op specifieke praktijksituaties ( al of niet met studenten) blijft er natuurlijk voor de docent de reflectie op lessen, modulen en groepsprocessen.

Literatuur

 1. Bean,].C. (1998). Schrijvend Ieren en andere didactische werkvormen voor actie Ieren. Leiden: S MD.
 2. Bellemakers, Conny. Het washandje als meetinstrument. In: Tv Z Tijdschrift voor Verpleegkundigen nr 21, 1996
 3. Hendriksen, ]eroen (1998). Intervisie bij werkproblemen. Procesgericht en taakgericht problemen oplossen. Nelissen Baarn.
 4. Kelchtermans,G. (1991). Leren van je eigen geschiedenis. In: VELON 1991/2.
 5. Koetsenmijter, Riet, Wilma van der Heide, Kees Wit red. (2001). Reflectie in de verpleegkundige beroepsuitoefening. Lemma, Utrecht.
 6. Korthagen, F.A.J.Het logboek als middel om reflectie door a.s.leraren te bevorderen. In: VELON 141993/1. 
 7. Korthagen, F. A.J. (1995). Het bevorderen van reflectie in groepen a.s.leraren. In: VELON 161995/2. Po 4-13.
 8. Korthagen, F.A.J. (1999). Reflectielijnen 3. Twee soorten reflectie. In: VELON 20/3.
 9. Swennen, A. en F. Korthagen. Het joumaal als hulpmiddelbit de begeleiding van aanstaande leraren. In: VELON 191998/4.