Opinie

Lezers reageren
Kan een opleidingsadviseur de praktijkopleider vervangen?

Kan een opleidingsadviseur de praktijkopleider vervangen?

We vroegen u te reageren op de stelling: ‘Door reorganisaties en bezuiniging verdwijnt op veel plaatsen de functie van praktijkopleider zoals we die kennen. Veel instellingen hebben daarentegen behoefte aan een opleidingsadviseur, met nieuwe bekwaamheden.’ De reacties onderschrijven de ontwikkelingen binnen instellingen ten aanzien van het opleiden: de complexiteit neemt toe en dat vraagt functionarissen die hiervoor toegerust zijn. Er wordt verschillend gedacht over de taken die deze functionaris zou moeten hebben en de plaats in de  organisatie.