Leerpraktijk

Toolkit
Effectief samenwerken: denken in driehoeken (I)

Effectief samenwerken: denken in driehoeken (I)

Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Deze benadering maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere rolverdeling, vanuit de eigen kracht – en dat in samenwerkingsrelaties waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt. Het helpt om te sturen op wat je wilt bereiken en je te profileren op datgene wat je belangrijk vindt.
Deel twee van dit artikel verschijnt in juni in Onderwijs & gezondheidszorg nummer 4.

Het werken in driehoeken helpt om te sturen op wat je wilt bereiken.