Overige

Zorg ook voor de mantelzorger
Een vertaling van de richtlijn Mantelzorg

Zorg ook voor de mantelzorger

De richtlijn Mantelzorg is een lange tekst met veel waardevolle informatie, maar niet direct toegankelijk voor de praktijk van de palliatieve zorg. De richtlijn geeft handvatten voor de ondersteuning van mantelzorgers in de palliatieve zorg. In het project ‘Mantelzorgers in de palliatieve fase; een vertaling van de richtlijn’ hebben twee studenten van de opleiding Verpleegkunde van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen de richtlijn vertaald naar en omgezet in een praktisch hulpmiddel.

Literatuurlijst

  • Akker van den P., Luijkx K. & Wersch van S. (2005). Waar wilt u doodgaan? Keuzes en overwegingen. Tilburg: Uitgeverij Verdivas Communicatieproductions
  • Blum K. & Scherman W. (2010). Understanding the experience of caregivers: a focus on transitions. Sem Oncol Nursing 26(4):243-258
  • Eggink, E., Oudijk, D.,Sadiraj, K. (2012). Vevera IV; actualisatie en aanpassing ramingsmodel verpleging en verzorging 2009-2030. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Jansma F.F.I., Schure L.M., Meyboom-de Jong B. (2004). Support requirements for caregivers of patients with palliative cancer. Patient Educ Couns 58(2):182-186
  • Kuyper M.B., Hesselmann G.M. & Prins J.B. (2009). Richtlijn Mantelzorg. Utrecht: Uitgeverij Vereniging Integrale Kankercentra (VIKC)
  • Korte-Verhoef de M.C. & Teunissen S.C.C.M (2009). Beter thuis sterven? Utrecht: Uitgeverij Utrechts Palliatief Centrum (UPC)
  • Verschuur E.M.L, Verdonschot A., Jansen S., van Helvoort D. & van der Sande R. (2013). Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg thuis. Tijdschrift voor Verpleegkundigen 123(1):52-56
  • Visser G. (2006). Mantelzorg in de palliatief terminale fase. Den Haag: Uitgeverij LEMMA BV