Overige

De ontwikkeling en toepassing van zorg op afstand

De ontwikkeling en toepassing van zorg op afstand

De zorg moet veranderen! Met minder zorgverleners en middelen moeten meer cliënten worden geholpen,  terwijl de kwaliteit op niveau blijft.  Voor Proteion Thuis, een thuiszorgorganisatie werkzaam in Noord- en Midden Limburg, is die notie een aantal jaren geleden aanleiding geweest om zich te richten op het principe zorg op afstand. Deze thuiszorgorganisatie stelde zich de vraag hoe gebruikmakend van moderne technologie de dienstverlening aan cliënten thuis anders georganiseerd kan worden. Wat betekent de toepassing van zorg op afstand voor de medewerker, de cliënt en mantelzorger? Hoe kan zorg op afstand als dienstverleningsconcept door een thuiszorgorganisatie worden toegepast? Dat zijn vragen die in dit artikel worden beantwoord.

Noten

  1. Zorg op afstand. Een innovatie in de langdurige zorg Rapport Algemene rekenkamer juni 2009
  2. A. Klink Toerusting in de arena van de Gezondheidszorg Inaugurale rede VU 25 oktober 2012
  3. L. de Witte Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie Zuyd 2012