Overige

Expertise en praktijkrepertoire binnen competentiegericht onderwijs
Praktijkleren en leren op school een symbiose!

Expertise en praktijkrepertoire binnen competentiegericht onderwijs

Dit artikel beschrijft hoe de competentieontwikkeling van de student samenhangt met het leren op school en met leerprocessen die in de zorginstellingen plaatsvinden. Het gaat hierbij steeds om het realiseren van concrete werkdoelen binnen de zorginstellingen (arbeidspraktijk). Deze vorm van leren in de arbeidspraktijk wordt in dit artikel praktijkleren genoemd. De persoonlijke leervragen van de mbo- of hbo-student vormen de basis om binnen- en buitenschoolse leerprocessen aan elkaar te verbinden.

Referenties

1. Bailey, T.R., Hughes, K.L. & Moore, D.T. (2004) Working Knowledge: Workbased learning and educational reform. New York: Routledge Falmer.
2. Cormier, S.M. & Hagman, J.D. (1987) Transfer of learning. Contemporary Research and Applications. San Diego: Academic Press.
3. Fanchamps, J. (2006) Ergens goed in worden. Johan van der Sanden en zijn beroepsonderwijs. Apeldoorn: Garant.
4. Geerligs, J. (2009) 400 werkvragen bij reflectie op competentie. Gouda: Raccent www.raccent.nl
5. Nijhof, W.J. (2006) Het leerpotentieel van de werkplek. Afscheidsrede. Enschede: UT.
6. Nijhof, W.J., Streumer, J.N. & Ginkel, K. van (1996) Van drukwerk vaan Netwerk. Enschede: Universiteit van Twente.
7. Procee, H. (2006) Reflection in education: a Kantian episomology. Educational Theory 56 (3): 237-253.
8. Sennett, R. (2009) De ambachtsman. De mens als maker. Amsterdam: Meulenhoff B.V.
9. Siegers, F. (2002) Handboek Supervisiekunde. Houten: Bohn Staffleu Van Loghum.