Overige

Interculturalisatie in zorg- en onderwijspraktijk

Interculturalisatie in zorg- en onderwijspraktijk

Verslag van een rondetafelgesprek over zorggebruik en zorgaanbod van en voor allochtonen en de betekenis hiervan binnen mbo- en hbo-opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen. Deelnemers aan de rondetafel zijn: Ysar Vural, zorgconsulent van Stichting Zorg op Zuid gezondheidscentra; Hikmet Temur, zorgconsulent GGD Rotterdam Rijnmond; Aryaan Bovenberg, nurse practitioner van Huisartsengroep Damzicht Schiedam; Janny Six Dijkstra, opleidingsfunctionaris van Zorgcompas; Florence Remijn, psycholoog bij Zorgcompas en Rheuma Verpleeghuis; Annemieke van Lieshout, coördinator Studieloopbaancoaching van Hogeschool Rotterdam; Peter Post, adjunct directeur Opleidingencentrum Gezondheidszorg, Laboratorium techniek en optiek van ROC Zadkine.

In dit artikel

Gesprekskader
Gespreksvragen
Allochtonen versus autochtonen
Vele definities en betekenissen
Communicatie
Dubbele boodschap: führen oder wachsen lassen?
Hulpverleners
Onderwijs aan studenten verzorging en verpleegkunde
Positie van allochtonen in het beroepsonderwijs
Interculturele achtergronden
Vele perspectieven
Uitleiding