Overige

Begeleide intervisie voor verpleegkundigen
Van spuien naar reflecteren naar ervaringsgericht leren

Begeleide intervisie voor verpleegkundigen

In dit artikel wordt beschreven hoe begeleide intervisie op de werkvloer kan bijdragen aan de ontwikkeling van de competentie van de individuele gespecialiseerde verpleegkundigen en van het team als geheel. De inhoud kan voor praktijkopleiders, begeleiders en docenten in de gezondheidszorg mogelijk aanknopingspunten bevatten bij het ontwikkelen en aanbieden van vormen van ervaringsgericht leren door middel van reflectie op het beroepsmatig handelen. Daarnaast biedt het artikel inzicht in de gehanteerde intervisie methodiek.

In dit artikel

Inleiding
De aanzet tot begeleide intervisie
De ontwikkeling van begeleide intervisie
Hoe wordt er gewerkt in deze begeleide intervisie?
Intervisie als benaming
Conclusies
Samenvatting
Literatuur

Literatuur

  1. Bohm, D., On dialogue, Taylor and Francis books lt, 1996.
  2. Hendriksen, J., Begeleid intervisiemodel. Nelissen, Soest, 2002.
  3. Lambrechts, L., De gestalttherapie tussen nu en straks. EPO, Berchem, 2001.
  4. Olthof, J., Vermetten, E., De mens als verhaal. Narratieve strategieën in psychotherapie voor kinderen en volwassenen, De Tijdstroom, Utrecht, 1994.
  5. Verhofstadt-Deneve, L., Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Een handboek voor ontwikkelingsgerichte psychotherapie. Acco, Leuven, 2001.