Leerpraktijk

Coaching getoetst (deel I)

Coaching getoetst (deel I)

De invoering van competentiegericht onderwijs vraagt om een andere wijze van toetsing: het afl eggen van proeven van bekwaamheid. Navraag leert dat men op veel MBO- en HBO-opleidingen druk doende is om invulling te geven aan de proeven en deze te concretiseren. De eigen ervaring leert, dat het niet meevalt om zowel de proeve als de weg er naar toe vorm te geven. Deze toolkit is bedoeld als voorbeeld van een mogelijke wijze van toetsing voor het HBO. Schrijvers willen hiermee ook de discussie openen over de vormgeving van een proeve en komen tot uitwisseling van ervaringen en good practices.

In dit artikel

Inleiding
Gevolgde werkwijze
Informatie aan studenten
1. Functiedifferentiatie
2. Coaching
3. Bekijken en beoordelen van twee coachingsgesprekken
4. Practicum coaching
5. Zelf oefenen
Tot slot
Literatuur
Bijlage 1 Beoordelingslijst coachingsgesprek
Bijlage 2 Casus Coachingsgesprek AGZ

Literatuur

  1. Heuvel, H. van den (1998) Interne notitie coaching. VDO, HAN. Joost Melchers http://docentenopleiding.fbw.wu.nl/congres/congresimpressie.php
  2. Pool, A., Pool-Tromp, C., Veltman-vanVugt, F., Vogel, S (2001) Met het oog op de toekomst. NIZW, Utrecht.