Recensies

Vier recensies

Vier recensies

'Mij een zorg?!'
Omgaan met mensen met een oorlogstrauma

Peter Frederiks en Dick de Bie
"Waren we maar eerder begonnen", over de aanpak van onderwijsvernieuwing.
Uitg. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2004
Prijs: € 20,90

"Verpleegkundige Informatica"
Dr. William T.F. Goossen (2004)
4e druk, Dwingelo, Kavanah

"Co-actief coachen; nieuwe vaardigheden voor professioneel en persoonlijk coachen "
Laura Whitworth, Henry Kimsey-House en Phil Sandahl
Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij
ISBN 90.5871.055.