Overige

Leren in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz)

Leren in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz)

In dit artikel wordt het leerplan beschreven en er wordt stilgestaan bij enkele opmerkelijke uitkomsten van deze programma-evaluatie. Er wordt met name aandacht besteed aan de behoefte aan teamvorming die in de evaluatie naar voren komt. Het begrip 'Community of practice' van Wenger (1998), blijkt goede aanknopingspunten te bieden voor praktijkontwikkeling in de OGGz.

In dit artikel

1. Inleiding
2. Het leerplan
3. Resultaten
4. Naar een communitiy of practice
5. Conclusie
Literatuurlijst

Literatuurlijst

 1. Baarda, D.B., M.P.M. de Goede en J. Teunissen, Basisboek kwalitatief onderzoek, praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Houten: Stenfert Kroese, 1995
 2. Lohuis, G., R. Schilperoort en G. Schout, Van bemoeinaar groeizorg: methodieken voor de OGGz. Groningen: Wolters-Noordhoff, 2003
 3. Nooteboom, B. Vertrouwen. Vormen, grondslagen, gebruik en gebreken van vertrouwen. Academic Service: Schoonhoven, 2002
 4. Raad voor de Maatschappelijk Ontwikkeling. Kwetsbaar in het kwadraat: krachtige steun voor kwetsbare mensen. Den Haag: SDU, 2000
 5. Rossi, P.H., H.E. Freeman en M.W. Lipsey. Evaluation, a systemtic approach. Londen: Sage Publications, 1999
 6. Schepers, S.M. Leerplan OGGz onder de loep. Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Groningen, 2004
 7. Schout, G. Verplegen in een vermaatschappelijkte GGZ. Tijdschrift voor Ziekenverpleging, nr. 9, pag. 291, 1999
 8. Schout, G. Een monitor voor de OGGz, een hulpmiddel voor de gemeente. In: Lohuis, G. & L. Polstra. De vele gezichten van een gedeelde werkelijkheid. Utrecht: SWP, 2003
 9. Veldhuizen, R. van Zorgverlamming. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, nr. 12, pag. 1175 –1185, 1998.
 10. Visscher-Voerman, J.I.A. Design Approaches in Training and Education: A reconstructive study. Doctoral dissertation, University of Twente, Enschede, the Netherlands, 1999
 11. Veldhuizen, R. van Zorgverlamming. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, nr. 12, pag. 1175 – 1185, 1998.
 12. Wenger, E. Community of practice. Learning, meaning and identity. Cambridge: University Press, 1998