Overige

Major-minor kompas voor inhoudelijke vernieuwing

Major-minor kompas voor inhoudelijke vernieuwing

Vergroten van de flexibiliteit, meer maatwerk, competentiegericht onderwijs, beter aansluiten bij de wensen van het regionale beroepenveld, een grotere keuzevrijheid voor studenten. Thema's die, met het oog op onderwijsvernieuwing, telkenmale in de beleidsnota's, beleidsadviezen en inspectierapporten terugkeren en derhalve hoog op de agenda staan van de landelijke beleidsbepalers en de bestuurders van de ROC's. En terecht. Onze studenten en het afnemend beroepenveld hebben immers recht op onderwijs dat voldoet aan hun wensen en behoeftes. De vragen hoe we de fl exibiliteit kunnen vergroten en hoe we meer maatwerk kunnen leveren zijn evenwel niet eenvoudig te beantwoorden. Hier worstelen alle ROC-geledingen mee. De onderwijsformule 'major-minor' biedt concrete aanknopingspunten om dergelijke complexe en belangrijke vraagstukken het hoofd te bieden.

Referenties

  1. Bannink, Waartoe leidt de weg? Naar een competentiegerichte kwalificatiestructuur V&V. In: Onderwijs en Gezondheidszorg, nr. 5, p. 7-10, 2004.
  2. Geurts, J. en W. van Oosterom, Desiderata voor een competentiegerichte kwalificatiestructuur. Pleidooi voor een major-minor model in het middelbaar beroepsonderwijs, 2003.
  3. ROC Twente Plus en ROC Oost-Nederland, Naar een onderwijsvisie voor het ROC van Twente, Hengelo: 2004
  4. COLO, Tijdens de verbouwing geopend. Competentiegerichte profielen als basis voor dynamisch en uitnodigend beroepsonderwijs, 2004.
  5. Groenendijk, J. Met een kans van slagen..... Een oriënterende studie en voorstellen voor de examenbank RBA-4, (afstudeerscriptie) Hengelo: 2004.
  6. OCW, Koers BVE Het regionale netwerk aan zet, Den Haag: 2004.