Overige

Elkaar coachen bij het leren op de werkplek

Elkaar coachen bij het leren op de werkplek

Om te leren op de werkplek zijn we afhankelijk van feedback. Hiermee bedoelen we feedback van (onze) patiënten of van de taak zelf (iets lukt wel of iets lukt niet), maar deze feedback is niet altijd voldoende helder of beschikbaar. Daarom is feedback van collega's of begeleiders ontzettend belangrijk. Wanneer deze op een hele bewuste manier gegeven wordt, met als doel het verbeteren van kennis, vaardigheden of houding, spreken we van coaching. Coaching is een belangrijk middel om het leren op de werkplek te optimaliseren. Veel ziekenhuizen en zorginstellingen werken met coaching: leerlingen en stagiaires, maar ook afgestudeerde verpleegkundigen en verzorgenden worden gecoacht om te blijven leren op de werkplek. Daarnaast is coaching ook een van de beroepsrollen die in het Praktijkleerplan van leerlingen wordt beschreven en heeft coaching een belangrijke plaats in de meeste functiebeschrijvingen van verplegenden en verzorgenden. Ze moeten nieuwe collega's kunnen inwerken, scholingsbehoefte bij zichzelf en collega's kunnen signaleren en elkaar feedback kunnen geven. Met andere woorden: leerlingen, stagiaires, verplegenden en verzorgenden worden niet alleen gecoacht, ze zijn zelf ook coach.

In dit artikel

Wie is de coach?
Wie wordt er gecoacht?
Waar is de coaching op gericht?
Sturing
Literatuurreferenties

Literatuurreferenties

  1. Kempen, M.A.G. (2001). Coachen. Alphen aan den Rijn: Samsom.
  2. Vandamme, R. (2002). Coaching voor iedereen. Deventer: Ankh-Hermes.
  3. van den Nieuwenhof, R. (2002). Coaching in professionele organisaties. Schiedam: Scriptum Management.
  4. van Engelen, A.J.A. (2002). Coaching binnenstebuiten: Een onderzoek naar coaching van docenten door docenten. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen University Press.
  5. Verhoeven, W. & IJsselsteijn, H. (2001). 25 tips voor coaching. Aarle-Rixtel: Associatie voor Coaching.
  6. Zeus, P. & Skiffington, S. (2000). Coaching at work. Australia: Mc Graw Hill.