Overige

Nieuwe Kwaliteitsmonitor Examinering in ontwikkeling

Nieuwe Kwaliteitsmonitor Examinering in ontwikkeling

Kwaliteitszorg is een cyclisch proces en niet een éénmalige gebeurtenis. Om aan kwaliteitszorg te werken, moet een ROC weten waar het staat en wat de volgende stap is: wat is onze huidige situatie en wat streven we na? Voor een deel worden normen extern 'opgelegd'. Zo biedt het KwaliteitsCentrum Examinering (KCE) medio 2004 ter vaststelling aan de minister van OC&W een set van standaarden aan met bijbehorende normering waaraan ROC's dienen te voldoen. Om ROC's te ondersteunen heeft de Citogroep de Kwaliteitsmonitor Examinering ontwikkeld. Met het instrument kan een ROC nagaan of het voldoet aan de door het KCE geformuleerde standaarden én kan het de actuele stand van zaken van de processen van examinering in kaart brengen. Het instrument is eenvoudig en praktijkgericht en ondersteunt systematische kwaliteitszorg. Er is een nieuwe versie in de maak die naadloos aan zal sluiten bij de KCE-standaarden.

Meer informatie
– Peter Kraft, e-mailadres: peter.kraft@citogroep.nl;
– Henk A. Moelands, Notarisappel 11,
6922 AD Duiven; tel: 0316-262 491;
e-mail: ha.moelands@freeler.nl.