Overige

Palliatieve zorg in het HBO-V-curriculum

Palliatieve zorg in het HBO-V-curriculum

In Nederland zijn er enkele jaren geleden door de toenmalige Minister van VWS in een zestal regio's zogenoemde Centra voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg (COPZ) opgericht, met als doel de palliatieve zorg te bevorderen en een duidelijke plaats te geven binnen de gezondheidszorg. Een onderdeel daarvan was deskundigheidsbevordering van professionals op alle niveaus die betrokken zijn bij palliatieve zorgverlening, van verzorgenden tot medisch specialisten. Het doel was om door middel van scholing op verschillende niveaus de deskundigheid van de betrokken hulpverleners te verbeteren ter bevordering van de kwaliteit van palliatieve zorg in het algemeen.

Enkele jaren geleden is er via het COPZ Nijmegen een project gestart met als doel een curriculum palliatieve zorgverlening voor de HBO-V te ontwerpen. Dit project is uitgevoerd door de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De auteurs doen in deze bijdrage verslag.

In dit artikel

Inleiding
Zorg voor het levenseinde
Uitgangspunten
Rolbeschrijving
Eindkwalificatieverloop
Curriculumonderdelen
Effecten
Conclusie
Literatuur

Noot

1. Zie voor een beschrijving van de cd-rom blz. [pag. 27] in de rubriek 'Interactief'van dit nummer. 

Literatuur

1. Adriaansen, M.J.M., Achterberg, T. van (2003). A test instrument for palliative care. International Journal of Nursing Studies (geaccepteerd voor publicatie).

2. Cooke, M. (1996) Nursing students' perceptions of difficult or challenging clinical situations. Journal of Advanced Nursing, 24, 1281-1287.

3. Degner, L.F., C.M. Gow, L.A. Thompson (1991). Critical Nursing Behaviors in care for the dying. Cancer Nursing, 14 (5), 246-253.

4. Francke, A.L. (1996). Continuing pain education: the impact on nursing practice. Proefschrift Maastricht.

5. Jordan, S.J. (2000). Educational input and patient outcomes: exploring the gap. Journal of Advanced Nursing, 31 (2) 461-471.

6. Kaye, J.M., Loscalzo, G. (1998). Learning to Care for Dying Patients. J. Cancer Educ. 13, 52-57.

7. Korthagen, F., Koster, B., Melief, K., Tigchelaar, A. (2002). Docenten leren reflecteren. Nelissen, Baarn.

8. Lugton, J., Kindlen, M. (1999). Palliative Care. The Nursing Role. Churchill Livingstone, Edinburgh.

9. Palliatieve zorg in het HBO-V Curriculum (2003). CD-rom. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

10. Persoon, A., C.M.A. Frederiks (1999). Behoefte aan bijscholing oncologie in de wijkverpleging. Rapport KUN/Vakgroep HSV/Verplegingswetenschap Nijmegen.

11. Pool, A., Pool-Tromp, C., Veltman-Van Vught, F., Vogel, S. (2001). Met het oog op de toekomst. Beroepscompetenties van HBO-verpleegkundigen. NIZW, Utrecht.

12. Schepper, A.M.E. de, A.L. Francke en H. Huijer Abu-Saad (1994). Onmachtsgevoelens bij pijn. Een kwalitatief onderzoek naar onmachtsgevoelens van wijkverpleegkundigen in de zorg voor kankerpatiënten met pijn. Verpleegkunde, nr. 2, 59-70.

13. Veer, A.J.E., Francke, A.L., Poortvliet, E.P. (2003). Zorg rond het levenseinde vooral geestelijk belastend. TvZ 113, nr 5, 42-43.