Interview

In gesprek met
Kennis maken met...

Kennis maken met...

In 2002 en 2003 zijn ze geleidelijk ten tonele verschenen: de lectoren in het hoger beroepsonderwijs. Elke hogeschool kan op een thema een lector benoemen. De lector heeft een kenniskring om zich heen, met daarin deskundigen op het desbetreffende thema. Onder de titel 'Kennis maken met:...' zal in de komende nummers van Onderwijs en gezondheidszorg een aantal interviews verschijnen, waarin we uitgebreid kennis maken met lectoren in – hoe kan het anders – onderwijs en gezondheidszorg. En met hun opvattingen over en de manier waarop zij 'kennis maken', samen met de beroepspraktijk.

Deze bijdrage vormt het startpunt voor de interviews, met enkele overwegingen en vragen die kunnen dienen als aanknopingspunt voor een leerzame gedachtewisseling.

In dit artikel

Het HBO en de kennisinfrastructuur
Lectoraten en kenniskringen
Kennis in soorten
Leren in soorten
Bestaande vormen van kenniscirculatie verbeteren
Beroepspraktijk van meet af aan betrekken
Literatuur

Literatuur

1. De Vijlder, dr. Frans J. de (2002): Leren organiseren (2: Leren en kennisproductie in de kennissamenleving). In: Schoolagenda 2010. Deel 2: essays. Adviesraad voor het Wetenschaps- en technologiebeleid en Commissie van Overleg Sectorraden onderzoek en ontwikkeling. Den Haag: AWT/COS.

2. Onderwijsraad en Adviesraad voor het Wetenschaps- en technologiebeleid (1999): HBO en kenniscirculatie. Den Haag: AWT /Onderwijsraad.

3. Onderwijsraad en Adviesraad voor het Wetenschaps- en technologiebeleid (2001): Hogeschool van kennis. Kennisuitwisseling tussen beroepspraktijk en hogescholen. Den Haag: AWT/Onderwijsraad.

4. Onderwijsraad (2003a): Leren in een kennissamenleving. Verkenning. Den Haag: Onderwijsraad.

5. Onderwijsraad (2003b): Kennis van onderwijs. Ontwikkeling en benutting. Advies. Den Haag: Onderwijsraad.

6. Pasch, Tonny van de (2003): Lectoraten in het hoger beroepsonderwijs. In: TvZ | Tijdschrift voor Verpleegkundigen. 2003 nr. 7.

7. Renique, Chiel – VNO-NCW (2003): Het lectoraat als kennisbrug. In: Thema, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management. Jaargang 10, nummer 2. 's-Gravenhage: Elsevier Overheid.