Overige

Bouwen aan Eenvoud
Onderwijsvernieuwing van vervolgopleidingen in het UMC Utrecht

Bouwen aan Eenvoud

Van oudsher kennen de algemene en academische ziekenhuizen het systeem van verpleegkundige vervolgopleidingen. Bij deze vervolgopleidingen staat de deskundigheidsbevordering centraal ten aanzien van een specifieke doelgroep patiënten en handelingscontext. Tijdens de initiële beroepsopleidingen tot verpleegkundige wordt relatief weinig aandacht besteed aan deze specifieke handelingscontext ; dit verklaart dan ook de legitimatie en het bestaansrecht van de verpleegkundige vervolgopleidingen. Deze bouwen voort op reeds behaalde competenties tijdens de beroepsopleidingen tot verpleegkundige (inservice-A, MBO en HBO-Verpleegkunde). De vervolgopleidingen zijn als post-initiële opleidingen te positioneren en zijn toegankelijk voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen.

In dit artikel

Inleiding
1. Aanleiding curriculumvernieuwing
2. Vervolgopleidingen van het Opleidingscentrum UMC Utrecht
3. De uitgangspunten voor het onderwijs
4. Het onderwijs
5. Uitvoering en evaluatie onderwijs
6. De erkenningsaanvragen
7. Tot slot
Literatuur

Noten

1. Met de handelingscontext wordt aangegeven in welke setting en onder welke omstandigheden de beroepsuitoefening plaatsvindt. Dat wil zeggen: a. de patiëntencategorie en de specifieke kenmerken van deze categorie; b. de voor deze setting kenmerkende, meest voorkomende medische onderzoeken en behandeling; c. de fysieke omgeving waarin gewerkt wordt; d. de psychosociale omgeving waarin gewerkt wordt ( LRVV, 2001).
2. SBU: studiebelastingsuren.
3. ASE: Attitude, Sociale invloed en Eigen effectiviteit, model van gedragsverandering door voorlichting (naar: Kok, 1993).

Literatuur

1. LRVV-regeling (2001). Zie ook: www.lrvv.nl.

2. Kort en Goed, Maatwerktraject voor doorstroming Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 en 5. (2000). SLO: Enschede.

3. Bouwen aan eenvoud (2000). Intern document Opleidingscentrum UMC Utrecht: Utrecht.

4. Gekwalificeerd voor de Toekomst. Eindrapport Commissie Kwalificatiestructuur (1996). Ministeries van OCenW en VWS, Zoetermeer/Rijswijk.

5. Pool A, e.a (2001). Met het oog op de toekomst, beroepscompetenties van HBO-verpleegkundigen, NIZW: Utrecht.