Leerpraktijk

Toolkit: Starten met SPSS

Toolkit: Starten met SPSS

Deze Toolkit voor docenten bevat een introductie op het werken met het computerprogramma SPSS. In veel opleidingen voeren studenten een afstudeeronderzoek uit. Toegepast onderzoek vindt steeds vaker plaats in de gezondheidszorg. Het werken met de computer is daarbij praktisch onmisbaar. In de opleidingen zullen daarom de basisprincipes van gegevensverwerking aan bod moeten komen. De nieuwere versies van SPSS zijn hiervoor uitermate geschikt onder andere door de uitgebreide helpfunctie, tutorials en statistics coach (zie ook www.spss.com). Binnen het HBO zal een beperkt deel van het omvangrijke statistische pakket gebruikt worden. De auteurs menen dat vooral ‘koudwatervrees’ een drempel is om SPSS (nog) niet te gebruiken. Docenten zijn soms huiverig om het te gebruiken omdat ze er niet (meer) vertrouwd mee zijn. Deze Toolkit biedt bruikbare tips voor docenten om er mee aan de slag te gaan.

In dit artikel

1. Leerdoelen
2. Achtergrond
3. Voorbereiding van de les
4. Beginsituatie van de studenten
5. Procedure
6. Opdracht/zelfwerkzame werkvorm
7. Taak van de docent tijdens de uitvoering (coaching, kennisoverdracht)
8. Antwoorden/beoordeling
9. Literatuur
10. Evaluatie en afsluiting

Literatuur

Met het verschijnen van nieuwere versies van SPSS zal er nieuwe literatuur verschijnen. Er zijn de afgelopen jaren diverse handboeken uitgegeven. De namen van auteurs en uitgevers zijn dus slechts globaal. Kijk op www.boeknet.nlwww.bol.com of op www.amazon.com voor een passend handboek en een actuele prijs. Zoek dan op SPSS als trefwoord. Boeken kunnen eenvoudig online besteld worden. Een handboek voor versie 10.0 zal voorlopig ook bruikbaar
zijn voor een iets hogere versie. Zie ook: www.spss.com en www.spss.com/benelux.