Overige

Ondernemerschap in het zorgonderwijs
Een ontwikkeling naar klantgeoriënteerde kenniscentra?

Ondernemerschap in het zorgonderwijs

De maatschappelijke functie van Regionale Opleidings Centra (ROC's) en Hogescholen in Nederland is veelzijdig en de verantwoordelijkheid van dergelijke organisaties is groot. Maar wat ondernemen de scholen om deze maatschappelijke rol te vervullen? Zij strijden om de gunst van de cursist en om de gunst van werkgevers in de gezondheidszorg. Ondernemerschap in het onderwijs is noodzakelijk geworden om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden, om werkgelegenheid te kunnen blijven garanderen en gewoon om te kunnen blijven voortbestaan. Onder 'ondernemerschap' wordt hier verstaan de bereidheid hebben en het initiatief nemen om ontplooiingsmogelijkheden, innovaties en complexe, flexibele, klantgerichte onderwijssituaties aan te gaan (Kessels en Poell, 01). Een 'kenniscentrum' is in dit kader, een schoolorganisatie met een grote mate van kwalitatief goed onderwijsondernemerschap. Maar wat zijn de huidige ontwikkelingen op het gebied van ondernemerschap in het gezondheidszorgonderwijs? Ontwikkelen ROC's en Hogescholen zich tot professionele ondernemende klantgeoriënteerde kenniscentra?

In dit artikel

Reguliere Opleidingen
Doelgroepgericht
‘Maatwerk’
Maatwerk en de vraag van de klant
Maatwerk en de doelstelling van de school
De positionering en de organisatie van ‘maatwerk’
Individuele inschrijving
De mogelijkheden en de grenzen van het ondernemerschap
Waar ondernemerschap mis gaat
De succesfactoren
Tot slot
Literatuur

Noot

1. Dit artikel is tot stand gekomen door vele gesprekken die de afgelopen twee jaar gevoerd zijn met directieleden, managers, accountmanagers, opleidingsadviseurs en docenten van ongeveer tien verschillende ROC’s en Hogescholen in Nederland. Deze bijdrage is bedoeld om de discussie
over onderwijsondernemerschap binnen het gezondheidszorgonderwijs een extra impuls te geven. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven. De auteur dankt iedereen die direct of indirect zijn of haar medewerking heeft verleend aan de totstandkoming.

Literatuur

1. Aken, T.G.C., van (1997). Projectmanagement: verschijnsel en begrijpen, Opleiders in Organisaties, Management by projects: Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.
2. Blom, Van Dellen, Peters (1995). Contractactiviteiten, Theorie en Praktijk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.
3. Katzenbach, J.R., Smith, D.K. (1997). Het geheim van teams: Scriptum Management Books, Schiedam.
4. Kessels, J.W.M., Poell, R.F. (2001). Human Resource Development, organiseren van het leren: Samsom.
5. Spierings, P.P.J.M. (1997). Taakgroepen van professionals: Samsom BedrijfsInformatie Alphen aan den Rijn.
6. Visschedijk-Lammers, T., Born, P., van den. (2000). Deeltijdonderwijs onder de WEB, deel 1. Regelgeving, bekostiging en beleid, Bve Raad: CINOP, Den Bosch.
7. Wijnen, G., Renes, W., Storm, P. (1999). Projectmatig werken: Het Spectrum, Utrecht.