Overige

Academie Gezondheidszorg Utrecht

Academie Gezondheidszorg Utrecht

De invoering van de Bachelor-Masterstructuur (BaMa) per september 2002 heeft in Nederland tot een ingrijpende omvorming geleid van de structuur van opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (HBO) en het wetenschappelijk onderwijs (WO). Het HBO en het WO kennen vanaf dit jaar twee soorten opleidingen: bachelor- en masteropleidingen. In Utrecht is door de oprichting van de Academie Gezondheidszorg Utrecht de unieke situatie ontstaan dat de masteropleidingen gezondheidszorg in het WO en HBO nu onder één dak huizen. Dit maakt het mogelijk dat er een hoogwaardig en samenhangend stelsel van wetenschappelijke en beroepsverdiepende masteropleidingen zal worden aangeboden voor verpleegkundigen, zoals de opleidingen Verplegingswetenschap en Advanced Nursing Practice, en voor paramedici de nieuwe studies Fysiotherapiewetenschap en Logopediewetenschap.

Academie Gezondheidszorg Utrecht
Bundeling van kennis en expertise
Besluit