Leerpraktijk

Leiding en begeleiding geven

Leiding en begeleiding geven

Deze Toolkit is in principe bestemd voor studenten op niveau vijf in hun laatste leerjaar. De leerinhoud heeft weliswaar betrekking op dit niveau, maar de methodiek die binnen het project wordt gevolgd, kan in principe op alle niveaus van toepassing zijn.

In dit artikel

1. Uitgangspunten
2. Selectie oefensituaties
3. Leerdoelen
4. Werkwijze
5. Activiteiten 1
Opdracht 1
7. Activiteiten 2
8. Opdracht 2
9. Overige activiteiten

Noot

  1. 1 februari is een belangrijke datum in verband met de studiebeurs. Studenten die vóór 1 februari stoppen, hoeven de tot dan toe ontvangen beurs niet terug te betalen. Voor propedeusestudenten is het dus van belang om stil te staan bij de vraag of ze de opleiding willen en kunnen vervolgen.