Werkplekleren voor verpleegkundigen

Praktijkcoach als motor voor professionele ontwikkeling

  • 11 min.
  • Best practices

Verpleegkundigen leren veel op de werkplek, maar dit gebeurt vaak impliciet en onbewust. Daarom is er steeds meer aandacht voor de wijze waarop het werkplekleren binnen verpleegkundige teams versterkt kan worden. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg heeft daartoe de rol van praktijkcoach ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit artikel beschrijft hoe de praktijkcoach de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen in de werkcontext ‘aanzet’ en gelijktijdig het werkplekleren binnen het gehele team versterkt.

Achtergrond

In de afgelopen jaren hebben ontwikkelingen in het Nederlandse zorglandschap de visie op de toekomstige verpleegkundige beroepspraktijk sterk beïnvloed. Om toekomstbestendige zorg te kunnen blijven leveren is een juiste mix van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden essentieel (Kaljouw en van Vliet, 2015). Het gaat daarbij om de juiste zorg door de juiste professionals binnen een samengesteld team van deskundigheden. De diversiteit van ziektebeelden en chronische aandoeningen vraagt immers om een gedifferentieerd aanbod van zorgverleners in het kader van kwaliteit van zorg (Aiken et al., 2003; Wong en Cummings, 2007; Wong, 2015). Daarnaast kampt de arbeidsmarkt met een groot tekort aan verpleegkundigen. De Commissie Werken in de Zorg (2020) heeft aangetoond dat ruim 40 procent van alle werknemers die starten in zorg en welzijn, binnen

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?