Paradoxale assessments tijdens de stageperiode

  • 1 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek actueel,Signalering

Studenten Verpleegkunde worden tijdens hun opleiding geconfronteerd met tussentijdse toetsmomenten, zowel formatief als summatief. Niet altijd is in een assessment duidelijk wat er verwacht wordt van de student. Noors onderzoek heeft getracht een antwoord te vinden op de vraag hoe docenten en werkbegeleiders het niveau van functioneren van hun studenten meten en hoe het kan dat een tussentijds assessment zowel formatief als summatief ervaren kan worden.

Onderzocht is hoe docenten, studenten en werkbegeleiders het gewenste niveau van functioneren definiëren tijdens een tussentijds assessment. De gegevens zijn verzameld door middel van interviews en observatie. Hiertoe zijn dertig interviews en zestien observaties van tussentijdse evaluaties uitgevoerd, waarmee het verzadigingspunt werd bereikt. Het onderzoek, verricht onder bachelor studenten Verpleegkunde, was gericht op de tussentijdse beoordeling van een stageperiode van tien weken. Als assessment vond een gesprek plaats tussen docent, student en werkbegeleider, aan de hand van een formulier met leerresultaten.
Het onderzoek leverde twee belangrijke bevindingen op met betrekking tot het vaststellen van een verwacht competentieniveau. Allereerst worden in de beoordelingsinstrumenten vaak te algemene formuleringen van leerresultaten gebruikt en ten tweede hebben de verschillende betrokkenen te v

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?