Kwaliteit van zorg

Meten van Leren & Verbeteren in de zorg

  • 12 min.
  • Onderzoek

Continu leren en verbeteren draagt bij aan een goede kwaliteit van zorg. Leren en verbeteren helpt de zorgverlener bij haar eigen ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van het team alsmede van een zorgorganisatie. Daarnaast is het continu leren en verbeteren nodig omdat onze gezondheidszorg in een razend tempo verandert, er elke dag nieuwe inzichten komen en de patiënt steeds meer centraal komt te staan waarin hij/zij zelf mee wil kunnen denken in het zorgproces (Zorginstituut, 2019). Als laatste is het leren en verbeteren ook nodig om het werken in de zorg aantrekkelijk te houden, bijvoorbeeld doordat verpleegkundigen meer eigenaarschap ervaren door bezig te zijn met het leren en verbeteren (ZonMw, 2020).

Een krachtige leer- en werkomgeving om te kunnen leren en verbeteren in de dagelijkse zorgpraktijk is in veel zorginstellingen nog niet aanwezig (Woudstra et al., 2021). Om het leren en verbeteren in de dagelijkse praktijk te stimuleren, zijn met financiering van ZonMw in de afgelopen jaren 13 projecten gestart. Deze projecten richten zich op het ontwikkelen
en toepassen van methodieken om te leren en verbeteren in de dagelijkse praktijk.

Maar hoe maak je inzichtelijk of de methodiek daadwerkelijk bijdraagt aan leren en verbeteren? De projecten zetten hiervoor allerlei kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten in. Er is tot op heden geen overzicht van deze instrumenten en met welk doel deze zijn ingezet. Wel is bekend dat de variëteit, vooral in de inzet van de kwantitatieve instrumenten, groot is. Het doel van dit onderzoek was dan ook om een overzicht te maken van alle gebruikte kwantit

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?