Empathieprogramma’s voor verpleegkundigen

  • 1 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek actueel,Signalering

Binnen de verpleegkundige opleidingen wordt al geruime tijd aandacht besteed aan en onderzoek gedaan naar empathie. Onderzoek laat zien dat een empathische houding leidt tot betere communicatie tussen verpleegkundige en patiënten, een verhoogde patiënttevredenheid en verbeterde persoonsgerichte zorg. Bij gediplomeerde verpleegkundigen zou door stress, burn-out, onder andere veroorzaakt door COVID, het empathieniveau afnemen. Reden voor de onderzoekers om te kijken of er lesprogramma’s zijn die ingezet kunnen worden voor scholing aan gediplomeerde verpleegkundigen.

Methode: literatuuronderzoek. Gebruik van meerdere databanken; artikelen niet ouder dan 10 jaar, uitsluitend Engelstalig en alleen over gediplomeerde verpleegkundigen. De kwaliteit van de artikelen werd beoordeeld met de Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT). Van de 317 artikelen voldeden 10 artikelen aan de inclusiecriteria; 9 kwantitatieve en 1 kwalitatieve studie.

Resultaten: de heterogeniteit van de onderwijsprogramma’s ( verschil in lengte, opzet, wijze waarop de resultaten gemeten zijn), maakt het niet mogelijk om een meta-analyse uit te voeren. De bevindingen zijn beschreven aan de hand van kenmerken van de onderwijsprogramma’s.
Het onderwerp van het programma werd vaak in andere woorden dan empathie beschreven, meer in de vaardigheden die gerelateerd zijn aan empathie, zoals verbale en non-verbale communicatie, een verstandhouding opbouwen, feedback geven, omgaan met onzekerh

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?