Inzet 360°-video’s

Training ‘vitaal bedreigde patiënt’

  • 10 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek Actueel Uitgelicht

Met het huidige onderwijs voelen studenten zich onvoldoende toegerust om te kunnen handelen in complexe en stressvolle, kritieke beroepssituaties. Transfer van aangeleerde theoretische kennis naar een praktijksituatie wordt als lastig ervaren. Om in te springen op het gemis aan ‘authentieke leersituaties’ liggen er kansen voor digitale innovaties. In dit project zijn vijf 360°-video’s ontwikkeld en getest in het curriculum van Verpleegkunde. Het betreft toepassingen in herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt.

Inleiding

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om innovaties in scholing van beginnend zorgverleners zonder het beschikbare personeel in de dagelijkse zorgverlening extra te belasten. Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en de toename van kwetsbare zorgvragers met ernstige gezondheidsproblemen en co-morbiditeit leggen niet alleen druk op de gezondheidszorg maar ook op het opleiden van zorgprofessionals. Voor onderwijs betekent dit dat we nieuwe mogelijkheden moeten verkennen om zorgprofessionals in opleiding voor te bereiden op de beroepspraktijk.
Een van de kennisdomeinen van de bacheloropleiding Verpleegkunde van Fontys Hogescholen is vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt. Met het oog op deze patiënten leren studenten in het onderwijs; 1) symptomen herkennen van een vitale bedreiging (knows) 2) op basis van deze

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?