Docenten verpleegkunde over afstandsonderwijs

  • 1 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek Actueel Signalering

Door de COVID-19-pandemie werden wereldwijd de vormen van onderwijs aangepast. Onderzocht is welke factoren van invloed zijn op de perceptie van verpleegkundig opleiders ten aanzien van afstandsonderwijs. Hiertoe is een beschrijvend en cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd onder 389 opleiders, werkzaam in het hoger beroepsonderwijs in Turkije. Literatuuronderzoek naar afstandsonderwijs liet zien dat de meeste onderzoeken werden uitgevoerd onder docenten en studenten. Het bleek dat er geen eenduidige perceptie op afstandsonderwijs is en dat er zowel voordelen als nadelen worden geconstateerd.

De onderzoekers hebben, op basis van een literatuuronderzoek, een vragenlijst opgesteld voor de deelnemende docenten, bestaande uit twee delen en achttien vragen. De vragen waren gericht op de sociaal demografische en professionele kenmerken van de deelnemers, educatieve ervaringen, opvattingen, ervaren moeilijkheden en aanbevelingen.
Tevens werd gebruik gemaakt van de Perceptions of Distance Education Scale (PDES), ontwikkeld door Gök en K?l?ç Çakmak (2020). Deze bestaat uit 21 items, verdeeld over drie subdimensies:

  • Perceptie van basisperspectief: onderzoekt hoe docenten afstandsonderwijs zien;
  • Toegang tot bronnen: onderzoekt de toegang van verpleegkundigen, docenten en studenten tot de lesmiddelen en omgeving van het afstandsonderwijs;
  • Onderwijsplanning: onderzoekt de functiebeschrijvingen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?