Patiënten met hiv als docent: wat leren studenten?

  • 1 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek actueel

Sinds enkele decennia worden patiënten ingezet in het onderwijs om hun verhaal te vertellen, als simulatiepatiënt of om mee te denken over het curriculum. In de huidige literatuur wordt aangegeven dat mensen met hiv vaak niet de juiste zorg krijgen en gestigmatiseerd worden, ook door artsen en verpleegkundigen. Reden voor Spaanse onderzoekers om na te gaan welk effect het inzetten van patiënten met hiv als docent heeft op het kennisniveau en de houding van studenten verpleegkunde.

Een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek is uitgevoerd bij een groep van 34 vierdejaars verpleegkundestudenten van één opleidingsinstituut. Zij kregen vijf face-to-face workshops van negentig minuten, gegeven door twee vrouwen met hiv. Daarnaast was er contact met (individuele) studenten via Moodle. Studenten vulden voor de eerste en na de laatste bijeenkomst een vragenlijst in en na elke workshopsessie werden twee focusgroepen gehouden met behulp van een semigestructureerde interviewguide. Analyse van de gegevens vond plaats met SPSS (20) en Atlas Ti.

&ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?