LEARN-leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen

  • 3 min.
  • 5 vragen

In 2021 is het LEARN-onderzoeksproject gestart, een actieonderzoek waarin een deelproject zich focust op leiderschapsontwikkeling bij wijkverpleegkundigen, het zogenaamde LEARN-leiderschapsprogramma. Arjan van Os en Inge Wolbers zijn als docentonderzoeker en onderzoeker van Hogeschool Utrecht betrokken bij dit programma. Wij stelden hen vijf vragen over dit programma.

1. Wat houdt het LEARN-project in

‘Het acronym LEARN staat voor LEarning And Reflection for Nurses. Het leiderschapsprogramma is ontwikkeld voor wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in verschillende zorgorganisaties die zijn aangesloten bij de Academische Werkplaats in de wijk (regio Utrecht). Het doel is dat wijkverpleegkundigen vaardigheden ontwikkelen waardoor zij in staat zijn invloed uit te oefenen op de kwaliteit van zorg.’

2. Waarom is het belangrijk dat wijkverpleegkundigen verpleegkundig leiderschap ontwikkelen?

‘Ouderen wonen langer thuis en hebben andere, meer en vaak complexere zorg nodig. De verantwoordelijkheid van wijkverpleegkundigen neemt daardoor toe. Zij ervaren dilemma’s omdat aangeleerde werkroutines niet altijd meer goede zorg

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?