Hoe leren zorgstudenten van generatie Z?

  • 1 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek Actueel Signalering

Middels een scoping review is onderzoek verricht naar de leerstijlen, leervoorkeuren en leerbehoeften van zorgstudenten, die gerekend kunnen worden tot de generatie Z (Gen Z). Gen Z-zorgstudenten verschillen ten opzichte van voorgaande generaties (generatie X, Millenials) en dit vraagt didactische aanpassingen om het onderwijs aan te laten sluiten.

Het onderzoek is verricht met behulp van het methodologische (vijf stappen-) kader van Arksey and O’Malley (2005), waarbij zeventien geselecteerde studies zijn gebruikt voor een thematische data-analyse. De analyse heeft een viertal thema’s opgeleverd: kenmerken, leerstijlen, leervoorkeuren en -behoeften en het onderwijzen van de Gen Z-zorgstudenten.

Kenmerkend voor de Gen Z-zorgstudenten is dat ze digitaal opgegroeid zijn, waarbij hun leerstijl visueel, sensitief en actief van aard is. De leervoorkeuren en -behoeften richten zich op individueel leren in een eigen tempo, waarbij ze van opleiders verwachten dat deze hen kunnen ondersteunen in hun cognitieve en persoonlijke ontwikkeling. Van opleiders wordt ook verwacht dat ze technologie inzetten, communicatief sterk zijn en een leeromgeving creëren waarin respect, transparantie en interesse aanwezig zijn.

Er wordt voorgesteld om theoret

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?