Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk: doel en werkwijze

  • 12 min.
  • Best practices

In september 2019 is de Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk (AWV) gestart. Dit is een samenwerkingsverband met zes partners in de eerste lijn binnen de regio Utrecht: Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG), het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Hogeschool Utrecht (HU), Careyn, AxionContinu en De Rijnhoven. Het doel van de werkplaats is het optimaliseren van de kwaliteit van zorg door middel van onderzoek, onderwijs en zorginnovatie en het ontwikkelen van een uitdagende, lerende en innoverende omgeving waar (toekomstige) verpleegkundigen willen werken. Dit artikel beschrijft de opzet van de AWV. Hierbij wordt ingegaan op de aanleiding, op welke thema’s er zorginnovatie en onderzoek plaatsvindt, hoe het onderwijs eruitziet, en tot slot wat uitdagingen en kansen zijn voor de toekomst.

Aanleiding

De zorgvraag verandert en de gezondheidszorg staat onder druk door onder andere demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. In toenemende mate wordt de zorg thuis of in de wijk verleend in plaats van in instellingen mede door de komst van de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (Taskforce VWS, 2018). Verpleegkundigen in de eerste lijn spelen hierin een belangrijke rol. Tegelijkertijd is bekend dat het tekort aan verpleegkundigen en andere zorgprofessionals komende jaren verder zal toenemen terwijl de zorgvraag stijgt. De genoemde veranderingen vragen om niet alleen anders na te denken over hoe de zorg geleverd kan worden, maar ook hoe er een omgeving gecreëerd kan worden waarin zorginnovatie, onderwijs en onderzoek samenwerken om de uitdagingen aan te kunnen. Binnen LRJG wordt al langer gewerkt met de Academische Werkplaats

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?