Wetenschappelijke integriteit in het hbo-onderzoeksonderwijs

  • 13 min.
  • Best practices

In 2018 is de nieuwe versie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gelanceerd (NWO, 2018), zie kader 1. Ook de Vereniging Hogescholen onderschrijft deze code. Maar wat betekent dit voor het onderzoek dat studenten verrichten? Waar liggen verantwoordelijkheden voor het naleven van de gedragscode? En hoe kan dit geïmplementeerd worden binnen het onderwijs? Een groot aantal opleidingen binnen het domein Gezondheidszorg & Welzijn van Zuyd Hogeschool ging de uitdaging samen aan. Onze ervaringen laten zien dat praktijkgericht onderzoek in het hbo, ook dat van studenten, moet en kan voldoen aan de gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Aanleiding

Zuyd Hogeschool – hierna Zuyd genoemd – heeft het verrichten van praktijkgericht onderzoek hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit hiervan te borgen heeft de werkgroep Kwaliteitsbeleid Onderzoek van de Gezondheidszorgacademies een Kwaliteitshandboek Praktijkgericht onderzoek – hierna kwaliteitshandboek genoemd – geschreven (Van Rossum, 2020). Dit kwaliteitshandboek verhoudt zich tot actuele ontwikkelingen m.b.t. kwaliteit van onderzoek waaronder de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018), het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2016- 2022 (kader 2), kwaliteitscriteria en wettelijke regels voor wetenschappelijk onderzoek en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Het kwaliteitshandboek is tevens gebaseerd op de visie van Zuyd op praktijkgericht onderzoek.

&ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?