Inzet carrousel als training voor voorbehouden handelingen

  • 10 min.
  • Leerpraktijk

Met de inzet van een voorbehouden handelingen (VBH)-carrousel kan een zorgprofessional bevoegd en bekwaam worden en blijven voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen. De carrousel bestaat uit drie stappen: kennis verwerven, bekwamen in de handeling en toetsing om de bevoegdheid te verkrijgen. Waar eerder het bekwamen en bijhouden van de handelingen relatief veel tijd kostte, omdat alles separaat van elkaar plaatsvond, biedt de VBH-carrousel door de bundeling van theorie, oefenen en toetsen van meerdere voorbehouden handelingen een efficiënte manier van leren. Voor de zorgprofessional tijdwinst en snelle inzetbaarheid op de werkvloer.

Algemeen

In de gezondheidszorg worden dagelijks risicovolle handelingen door zorgprofessionals uitgevoerd. Dit zijn handelingen waarbij gezondheidsschade kan ontstaan indien onzorgvuldig of onbekwaam medisch gehandeld wordt en die zijn zodoende voorbehouden aan deskundig en bekwaam personeel. In de wet op de beroepen in de individuele Gezondheidszorg (wet BIG) is bepaald welke risicovolle handelingen zijn voorbehouden aan welke zorgprofessionals.
Hierin wordt gespecificeerd wie deze handelingen vervolgens zelfstandig of in opdracht mag uitvoeren. Verpleegkundigen die hun beroep uitoefenen zijn verplicht zich te registeren in de wet BIG (Dute 2009, Rijksoverheid 2020). Zij mogen bepaalde risicovolle handelingen uitvoeren, indien zij bevoegd en bekwaam zijn voor het verrichten van deze handelingen; de voorbehouden handelingen (VBH). De zorgprofessional verkrijgt deze

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?