IMPLEMENTATIE GESTART

Goede palliatieve zorg begint bij onderwijsoptimalisatie

  • 10 min.
  • Best practices

In een wereld waarin we ouder worden en ernstige ziektes chronisch worden, is behoud van kwaliteit van leven belangrijk. Het onderkennen van het moment van behoefte aan palliatieve zorg en de uitvoering hiervan kan en moet je als zorgprofessional leren. In het huidige onderwijs aan zorgprofessionals ligt de focus veelal op behandeling van ziekte en komt palliatieve zorg nog onvoldoende aan bod. Het O2PZ-programma initieert een optimalisatieslag voor onderwijs over palliatieve zorg. In dit artikel gaan we in op hoe we een traject opgestart zijn voor verbetering van onderwijs in palliatieve zorg in initieel mbo-, hbo- en wo-onderwijs.

In het huidige onderwijs aan medici, verpleegkundigen en andere zorgverleners komt palliatieve zorg nog onvoldoende aan bod (Vumc, 2017). Onderwijs rondom palliatieve zorg is nog niet altijd als zodanig gelabeld en wordt daarom niet herkend door toekomstige zorgprofessionals. Het belang van palliatieve zorg is de behandeling en zorg af te stemmen op de mens achter de patie?nt. Het onderkennen van het moment van behoefte aan palliatieve zorg en de uitvoering hiervan kan en moet je leren. Dat vraagt om goed onderwijs aan (toekomstige) zorgprofessionals en komt onder andere naar voren in een reeds gepubliceerde mini-docu: O2pz.nl/ Mini-Docu-palliatievezorg.

In opdracht van ZonMw is het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) gestart om hier verandering in te brengen. Het

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?