Ervaringsleren voor zorgprofessionals en studenten

  • 11 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek Actueel Uitgelicht

De veranderende ouderenzorg vraagt om levenslang leren. De waarde van informele leerprocessen wordt onderkend, maar nog weinig is bekend over hoe, wat en in welke mate daarmee geleerd wordt. Dit onderzoek beschrijft de bevindingen van een non-formeel, ervaringsgericht leerevent waaraan zorgmedewerkers en studenten deelnamen. De gekozen vorm van ervaringsleren blijkt een aansprekende, betekenisvolle vorm van leren voor zowel zorgprofessionals als studenten. Het leidt voor velen tot nieuwe inzichten over de ouderenzorg, zet aan tot persoonsgericht handelen, stimuleert gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid, bevordert waardering voor elkaars inzet en motiveert om zich te blijven inzetten voor de ouderenzorg.

Inleiding

De ouderzorg verandert. Meer dan voorheen wordt verwacht dat de zorg persoonsgericht is en in een nauw samenspel met clie?nten en hun naasten invulling krijgt. Zorgverleners moeten zich verhouden tot deze veranderingen. Het is van belang dat ze hun waarden en talenten onderzoeken en met elkaar ontdekken hoe ze de zorg invulling geven. Duurzaam gemotiveerd blijven (samen) werken aan deze veranderende context vraagt een werkklimaat waarin zorgverleners autonomie ervaren om te handelen naar hun (professionele) waarden, en waarin ze zich competent en verbonden voelen (Ryan en Deci, 2000).
Invulling geven aan de veranderende zorg kan niet worden voorgeschreven of gei?mplementeerd, het behoeft een continu leerproces. Dat leren kan formeel, via geplande leeractiviteiten met een zorgkwalificatie of certificaat als resultaat. Het leren vindt ook informee

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?