Create4Care

Co-creatie van échte oplossingen voor verpleegkundige praktijkproblemen

  • 11 min.
  • Best practices

Verpleegkundigen ervaren in hun werk vaak praktische problemen -zoals zware, inefficiënte of oncomfortabele handelingen- en lossen deze praktijkproblemen meestal creatief maar provisorisch op. Bij Create4Care in het Erasmus MC ‘co-creëren’ verpleegkundigen samen met studenten van Hogeschool Rotterdam échte oplossingen voor dergelijke praktijkproblemen door ‘low en medium technische’ zorginnovaties. Create4Care stimuleert en faciliteert daarmee een proactieve beroepshouding: kijk kritisch naar je dagelijkse routines, neem klungelige werkprocessen niet meer voor lief én draag zelf bij aan het creëren van oplossingen. Het kan bijdragen aan het aantrekkelijker maken en houden van het beroep voor huidige en toekomstige generaties verpleegkundigen.

Aanleiding

Het tekort aan (gespecialiseerd) verpleegkundigen is een groot probleem. Dit wordt veroorzaakt door onvoldoende instroom en vroegtijdige uitstroom van nieuwe, jonge verpleegkundigen. Hoewel de gemiddelde leeftijd van verpleegkundigen 44 jaar is, is een grote groep verpleegkundigen ouder dan 50 jaar. Met de huidige regelgeving, waarbij werknemers steeds langer moeten doorwerken, zal de groep verpleegkundigen ouder dan 50 jaar nog verder toenemen (Joldersma et al., 2016; Adriaansen, 2018). Om het tekort aan (gespecialiseerde) verpleegkundigen te beperken, is het van groot belang verpleegkundigen te behouden voor het vak. Hierbij is het ontwikkelen van zorginnovaties voor bijvoorbeeld inefficiënte, fysiek zware of onhandige handelingen zeer welkom.&ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?