Drie perspectieven

Begeleiden van studenten op de werkplek

  • 11 min.
  • Leerpraktijk
  • Leren op de werkplek

Werkplekleren van studenten staat onder druk omdat van de huidige zorgprofessionals wordt verwacht dat zij, naast drukke werkzaamheden in de zorg, ook studenten opleiden voor de toekomstige beroepspraktijk. Begeleiding van studenten op de werkplek tijdens personeelskrapte vraagt om andere begeleidingsvormen. In dit artikel beschrijven we, gebaseerd op onderzoek, drie begeleidingsperspectieven en voorbeelden van hoe begeleiding op verschillende manieren vormgegeven kan worden. We laten zien dat er alternatieven zijn voor de reguliere begeleidingsvormen, die een oplossing kunnen bieden voor begeleiding bij krapte.

Uitdagingen voor begeleiders van werkplekleren

De uitdaging voor werkbegeleiders is om aankomende zorgprofessionals te ondersteunen bij hun beroepsmatige ontwikkeling. Werkplekleren in een beroepsopleiding heeft drie doelstellingen:
1) oriëntatie op de beroepspraktijk,
2) acquisitie van beroepsvaardigheden en
3) participatie aan de beroepsgemeenschap (Nieuwenhuis et al., 2017).
De oriëntatie moet ervoor zorgen dat studenten de werkplek leren kennen en een goed beeld krijgen van het beroep zodat ze een keuze kunnen maken. Ook is het werkplekleren er om professionele activiteiten te leren uitvoeren, zoals bloeddruk meten, een blaaskatheter inbrengen en zorgleefplannen maken. En ten derde is het de bedoeling dat studenten op de werkplek steeds meer mee gaan doen als ‘teamlid’. Het is een behoorlijke uitdaging voor werkbegeleiders om ervoor te zorgen dat

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?