Ervaringen met inleefsessies

Simulatieleren in het zorgethisch lab Zwolle

  • 10 min.
  • Best practices

De zorg vraagt de komende jaren van zorgverleners meer en meer de eigen regie, het eigen netwerk en gebruik van zorgtechnologie om zorgvragers te ondersteunen. Maar hoe leren zorgverleners (in opleiding) de daarbij passende attitudes aan? Om dit leerproces te intensiveren hebben zorgopleidingen, zorginstellingen en toeleverende bedrijven in de regio Zwolle het Zorgtrainingscentrum opgezet. Met name in het onderdeel Zorgethisch Lab ondervinden zorgprofessionals (in opleiding) door inleefsessies aan den lijve wat het effect van hun handelen is in gesimuleerde zorgsituaties. Na drie jaar kunnen uit de ervaringen met het Zorgethisch lab lessen getrokken worden over inrichting en uitkomsten van de inleefsessies.

Aanleiding

Zorg zal de komende jaren meer thuis plaatsvinden, met meer eigen regie en beroep op het netwerk van de zorgvrager, met meer technologische ondersteuning, en door samenwerkende professionals van verschillende disciplines en opleidingsniveaus. Deze zorgsituatie vraagt van zorgverleners een andere basishouding, meer “met de handen op de rug”, meer gericht op gedrag en gezondheid dan op ziekte en zorg, meer te gast dan als expert, gericht op wat de zorgvrager kan en wil (Lambregts en Grotendorst, 2012). Maar dat veranderingsproces gaat niet vanzelf.

&ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?