Leren in een online learning community

  • 3 min.
  • 5 vragen

Hoe zorg je dat zorgprofessionals elkaar ontmoeten, van elkaar leren en meedenken over de toekomst van hun vak? Dat kan in een online platform. Monique van Doorn, directeur ‘Verder door anders doen’, vertelt over Andere handen community (AHC).

1. Wat is Andere handen community en wat doen jullie?

‘Learning community Andere handen is een online platform waar professionals die werken in de zorg en het sociaal domein elkaar ontmoeten. Ze ontdekken elkaars kennis en kunde en dat leidt tot anders leren en ontwikkelen. Deze sociale manier van leren vraagt een cultuuromslag. Het stimuleert dat professionals van en met elkaar leren op de werkvloer. De besloten community biedt leden een veilige omgeving om zich online te bewegen. Met offline events, bijvoorbeeld workshops, ondersteunen we deze nieuwe manier van leren. Onze rol is om leden te stimuleren om kennis en kunde te delen. We zorgen voor een inspirerende omgeving, helpen leden op weg en rusten leden toe anders samen te werken in lerende netwerken. Bijvoorbeeld door instrumenten aan te reiken om ervaringsverhalen te gaan delen of met een e-training om de digiva

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?