Leren anders te leren

  • 1 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek actueel

Collega’s zijn een belangrijke bron voor leren, onder meer dankzij samenwerking en feedback. Hierbij leert de onervaren verpleegkundige van de ervaren verpleegkundige en past zij zich aan aan bestaande leerpatronen in de community of practice. Deze leerpatronen komen onder druk te staan bij hervorming van het werk. Dit onderzoek gaat na of de formele en informele leerpatronen van wijkverpleegkundigen veranderen als gevolg van hervormingen in het werk, en welke factoren veranderingen in leerpatronen bevorderden of hinderden.

Het onderzoek werd uitgevoerd in Noorwegen, waar hervormingen in de zorg erop gericht zijn het aantal ziekenhuisopnamen en de ligduur te reduceren. Hierdoor krijgen wijkverpleegkundigen met patiëntengroepen te maken die ook voor ervaren verpleegkundigen nieuw zijn. Data werden verkregen door negen ervaren wijkverpleegkundigen (> vijf jaar werkervaring) te interviewen.

Uit de interviews blijkt dat de nieuwe patiëntengroepen inderdaad uitnodigden tot leren. Bestaande leerpatronen werden hierbij aangepast. Leren van collega’s bleef belangrijk, maar sommigen zochten ook op andere manieren naar informatie, bijvoorbeeld in de literatuur of buiten hun eigen werkplek (onder andere in een ziekenhuis). Ook werden contacten gelegd met deskundigen buiten de eigen community of practice. De interviews lieten ook zien dat het veranderen van leerpatronen gehinderd kan worden door krappe budgetten en

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?