Beoordeling van studenten door mentoren

  • 1 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek actueel

Beoordeling van competenties in de praktijk is een essentieel element in de opleiding tot verpleegkundige. Aanleiding tot deze studie is ongerustheid over de subjectiviteit en inconsistentie van de huidige toetsing en over het feit dat mentoren (werkbegeleiders en praktijkbegeleiders met een mentorrol) niet in staat zijn studenten te laten zakken. Het doel van deze studie was te onderzoeken hoe mentoren tot summatieve oordeels- en besluitvorming komen over de competenties van studenten.

Burden et al. (2017) voerden in 2012 en 2013, in het Verenigd Koninkrijk, een kwantitatieve survey (N = 330 beoordelingsdocumenten van N = 270 betrokken mentoren van N = 41 studenten) uit, gevolgd door kwalitatieve interviews met mentoren van de laatste praktijkperiode. De survey betrof de compliance met opleidingsinstructies over formatieve en summatieve beoordelingsgesprekken én de summatieve besluiten van de mentoren. De interviews waren gericht op de bewijzen die mentoren verzamelen over de praktijkvoering van de studenten en hoe zij deze gebruiken bij hun oordeels- en besluitvorming.

Indrukken (met name eerste) van mentoren hebben een groter effect op hun oordeels- en besluitvorming dan formele toetsprogramma’s, competenties en documentatie. Het oordelen op basis van indrukken komt naar voren als een ‘sociaal oordeel’: een evaluatie van hetgeen opvalt bij een student. Beoordelingen

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?