Wijkverpleging

Wat leveren leernetwerken docenten en wijkverpleegkundigen op?

  • 11 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek Uitgelicht

Bevorderen van zelfmanagement en eigen regie is tegenwoordig een belangrijke taak van wijkverpleegkundigen. Ook moeten wijkverpleegkundigen meer dan voorheen aandacht besteden aan preventie, gezondheidsbevordering en samenwerking. Het ‘nieuwe werken in de wijk’ vraagt van wijkverpleegkundigen en verpleegkundedocenten dat zij relevante competenties (verder) ontwikkelen. Leernetwerken Wijkverpleging dragen bij aan die ontwikkeling. Daarnaast zijn er indicaties dat die leernetwerken leiden tot meer samenwerking en uitwisseling tussen onderwijs en praktijk en tot meer stageplekken. Onlangs evalueerde het NIVEL de activiteiten van deze leernetwerken.

Inleiding

‘Zo lang mogelijk thuis’ is overheidsbeleid en ook de wens van de meeste ouderen en chronisch zieken. Daarom heeft het vorige kabinet bepaald dat wijkverpleegkundigen weer de spil in de zorg aan huis moeten zijn. Van hen wordt verwacht dat zij in samenwerking met andere professionals uit het medische of sociale domein, goed afgestemde zorg en ondersteuning in wijken realiseren.
Om wijkverpleegkundigen en het verpleegkundeonderwijs hiervoor toe te rusten, gingen eind 2015 met subsidie van ZonMw tien samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en thuiszorgorganisaties van start. Deze zogeheten ‘Leernetwerken Wijkverpleging’ moesten zich primair richten op ontwikkeling van competenties die in de hedendaagse wijkverpleging van belang zijn, zoals ondersteuning van zelfmanagement en eigen regie, gezondheidsbevordering en preventie, en mult

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?