‘Samen leermaterialen ontwikkelen en delen voor hbo-v’

  • 4 min.
  • de ontmoeting

Annelies Eysink Smeets-van de Burgt doceert bij de hbo-v van Hogeschool Rotterdam, Johan van Wieren aan de Academie voor Verpleegkunde van Hanzehogeschool Groningen. Beiden zijn betrokken bij het project SAMEN hbo Verpleegkunde, waarin open leermateriaal wordt gedeeld, hergebruikt én ontwikkeld.

Portretfoto (kleur) van Annelies Eysink Smeets-van de Burgt en Johan van Wieren
Annelies Eysink Smeets-van de Burgt en Johan van Wieren zijn betrokken bij het project SAMEN hbo Verpleegkunde.

Wat zijn de doelen van het project SAMEN hbo Verpleegkunde?

Annelies: ‘Om te beginnen: het ontsluiten en onder open licentie beschikbaar stellen van leermaterialen van de hogescholen én overig relevant materiaal dat onder open licentie beschikbaar is opnemen in https://hbo-vpk.wikiwijs.nl. Aan het eind van het project SAMEN (mei
2020) moeten er 1900 leermaterialen gedeeld zijn door de hbo-v-opleidingen.’
Johan: ‘Daarnaast willen we ook instituutsoverstijgend leermateriaal ontwikkelen. Een kerngroep van zeven hogescholen – Fontys, HAN, Saxion, HHS, HR, HU en Hanzehogeschool
– zal in totaal veertig nieuwe materialen gaan maken. Hogescholen hebben zelf aangegeven voor wat voor thema’s zij graag nieuw materiaal zouden zien.’

Welke thema’s zijn dat bijvoorbeeld?

Annelies: ‘Johan en ik gaan lesmateriaal ontwikkelen over zorgtechnologie. Andere onderwerpen die worden opgepakt zijn onder meer: academisch schrijven, toegepaste positieve gezondheid en ondernemerschap.’
Johan: ‘Elk van de hogescholen uit de kerngroep vaardigt in beginsel minimaal twee docenten af – een curriculumexpert en een community-ambassadeur – voor dit project. Deze docenten vervaardigen, eventueel met behulp van collega’s van de eigen hogeschool, het nieuwe materiaal.’

Welke doelen heeft het project nog meer?

Johan: ‘Onder meer het verder uitbouwen van de vakcommunity. Deze is te vinden via https://hbovpk.nl/welcome. Om lid te worden, kun je zelf een profiel aanmaken. Men kan feedback geven op open leermaterialen, in gesprek gaan met collega’s, nieuws delen, een discussie starten. Het is de bedoeling dat in mei 2020 ongeveer vijfhonderd docenten lid zijn, waarvan tien procent wekelijks actief is binnen de community. Ook zal de community offline bestaan en bijvoorbeeld activiteiten verzorgen tijdens congressen. De vakcommunity is vooral bedoeld voor hbo-v-docenten, maar ook zorgprofessionals en studenten kunnen deelnemen in de toekomst. Het project beoogt namelijk tevens een brug te slaan tussen hogescholen en de werkvloer. Verder zal Robert Schuwer, lector/expert Open Educational Resources, onderzoek doen naar de effecten van deze community op de adoptie van delen en hergebruiken van open leermateriaal bij de opleidingen hbo-verpleegkunde.’

Welk soort informatie wordt hoe gedeeld?

Johan: ‘Het kan gaan om alles wat je bij je lessen kunt gebruiken: van complete cursussen tot eenvoudige cartoons, van YouTube-filmpjes tot PowerPoint-presentaties en artikelen.’
Annelies: ‘Docenten kunnen het materiaal dat ze willen delen uploaden bij:
https://hbo-vpk.wikiwijs.nl. Hun collega’s uit het hele land kunnen het daar downloaden voor eigen gebruik.’

Wat zijn criteria voor het delen van onderwijsmateriaal?

Annelies: ‘Er is een kwaliteitsmodel ontwikkeld met verschillende kwaliteits- aandachtspunten. Denk aan: vakinhoudelijke criteria, didactische criteria, correct taalgebruik, correcte bronvermelding, de licenties waaronder materiaal gedeeld mag worden. Materialen die hieraan voldoen, krijgen het LOOV-keurmerk.’ 
Johan: ‘Gelukkig zijn ook mediathecarissen van de hogescholen bij het project betrokken. Zij weten precies hoe je aan criteria met betrekking tot publicatie onder Creative Commonslicentie moet voldoen. Maar ook hoe je goede zoektermen toevoegt aan je leermateriaal, onder meer gebaseerd op CanMEDS, zodat het goed vindbaar is voor collega’s.’

SAMEN is een vervolgproject?

Annelies: ‘Klopt. SAMEN hbo Verpleegkunde bouwt voort op het Boegbeeldproject hbo-verpleegkunde, een pilot waarbij ik eveneens was betrokken. Hierin werkten vijf hbo-instituten samen aan het beschikbaar maken van Open Educational Resources voor thema’s binnen de opleidingen hbo-verpleegkunde. Ook is toen de vakcommunity voor docenten gerealiseerd. Het project startte in februari 2017 en eindigde ruim een jaar later.’

Hoeveel hbo-opleidingen verpleegkunde doen mee met SAMEN?

Johan: ‘Docenten van vijftien van de zeventien hbo-v-opleidingen uit Nederland werken samen, in opdracht van het LOOV en met subsidie van het ministerie van OCW. We hopen dat de andere hbov’s later zullen aanhaken.’
Annelies: ‘Het project ging officieel vanstart op 1 mei 2018 en eindigt op 30 april 2020. De deelnemende hbov’s zijn met elkaar de afspraak aangegaan om in twee jaar tijd in totaal 20.000
euro aan docenturen in het project te investeren.’

Hoe is de samenwerking formeel geregeld?

Johan: ‘De stuurgroep van het project SAMEN wordt gevormd door de leden van het LOOV. Het projectmanagementteam heeft vijf leden, waaronder projectleider Marja Versantvoort en Robert Schuwer. En dan zijn er de twee deelprojectgroepen. De eerste wordt gevormd door alle deelnemende hogescholen, de tweede door de kerngroep van zeven hogescholen.’

Hoe vaak hebben jullie contact?

Annelies: ‘Eens in de twee maanden komen we met vertegenwoordigers van alle hogescholen een ochtend samen. In de middag zitten we met de kerngroep bij elkaar. Ook beeldbellen we regelmatig om te overleggen. Voorts zijn er een keer per maand ontwikkeldagen, waarin de kerngroepleden aan themamateriaal werken. Dan is er natuurlijk nog de community, waar deelnemers contact hebben. Onze samenwerking is net gestart; ik verwacht dat we gaandeweg tussendoor ook nog wel op andere momenten en manieren contact zullen hebben.’

Wat hopen jullie dat het project uiteindelijk oplevert?

Annelies: ‘Dat we elkaar als hbo-vdocenten nog beter weten te vinden!’
Johan: ‘De bereidheid om samen op te trekken en van elkaar te leren, neemt steeds meer toe. Eerst is vanuit ons gezamenlijke beroepsprofiel BN2020 het opleidingsprofiel ontwikkeld. Een logische stap is dat we dan nu ook leermateriaal gaan delen, hergebruiken en vervaardigen. Dit project zal hopelijk sterk bijdragen aan de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen.’


Oproep

Willen u en uw collega ook een keer in De Ontmoeting?
Mail naar redactie@onderwijsengezondheidszorg.nl met suggesties voor thema’s die u zou willen bespreken.