Entrustable professional activities (EPA’s): wat zijn dat en hoe ontwikkel je die?

  • 12 min.
  • Leerpraktijk

Wereldwijd maken steeds meer zorgopleidingen bij het toetsen op de werkplek gebruik van entrustable professional activities (EPA’s). EPA’s zijn professionele activiteiten die het dagelijks werk van de zorgprofessional vormen. Centraal idee is dat een begeleider een student een professionele activiteit pas toevertrouwt om zelfstandig uit te voeren als de student heeft laten zien daarin voldoende competent te zijn. Werken met EPA’s is om verscheidene redenen interessant voor het verpleegkunde onderwijs: het biedt begeleiders een praktisch raamwerk om competenties te beoordelen, het maakt opleidingsdoelen concreet voor studenten en begeleiders, het expliciteert het concept vertrouwen in praktijktoetsing en het biedt de mogelijkheid om werkplekcurricula te flexibiliseren. Deze leerpraktijk beschrijft wat EPA’s zijn en hoe docenten samen met het werkveld EPA’s kunnen ontwikkelen.

Inleiding

In de afgelopen 25 jaar is competentiegericht opleiden (inter)nationaal breed geïmplementeerd in het gezondheidszorgonderwijs. Verschillende rapporten over patiëntveiligheid hadden duidelijk gemaakt dat zorgprofessionals niet alleen vakinhoudelijke expertise nodig hebben, maar ook competenties zoals communicatie, samenwerking en evidence-based practice. Sindsdien zijn uitgebreide competentie¬beschrijvingen van zorgprofessionals ontwikkeld, die steeds vaker worden geordend in de zeven competentiegebieden van het CanMEDS raamwerk (Canadian Medical Education Directions for Specialists). Ook de nieuwe beroepsprofielen beschrijven hoe verpleegkundigen niet alleen vakinhoudelijke competenties - een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude - moeten hebben, maar ook competenties zoals communicator, samenwerkingspartner, reflectieve

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?