Werkveldkeuze

Stagewensen en beelden van eerstejaars hbo-v-studenten over wijkverpleegkunde

  • 10 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek Uitgelicht

Ondanks toenemende tekorten aan hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen kiezen weinig hbo-v-studenten voor dit werkveld. Uit een door de auteurs uitgevoerde literatuurstudie, eerder gepubliceerd in OenG 6 - 2016, bleek dat studenten de uitdaging die zij zoeken vooral verwachten te vinden in het ziekenhuis. In dit artikel beschrijven we de resultaten van een groot surveyonderzoek naar beelden over wijkverpleegkunde en werkveldvoorkeuren van eerstejaars hbo-v-studenten. De resultaten leiden tot vier verklaringen voor de geringe populariteit van wijkverpleegkunde. Door zicht te krijgen op misconcepties en stereotyperingen bij studenten kunnen opleiders met gerichte interventies invloed proberen uit te oefenen op de beeldvorming over wijkverpleegkunde.

Aanleiding tot het onderzoek

De toename van chronische ziekten en multimorbiditeit onder de bevolking, en de verschuiving naar extramurale gezondheidszorg betekent voor de verpleegkundige beroepsgroep dat veel meer complexe zorg wordt uitgevoerd aan cliënten thuis. Hbo-wijkverpleegkundigen vervullen hierin een spilfunctie door de autonome positie die hen door de overheid wordt toegekend. Zij moeten met goede zorg het langer thuis wonen van patiënten bevorderen.&ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?