Kenmerken van simulatieonderwijs die leren bevorderen

  • 1 min.
  • Onderzoek
  • Signaleringen

Simulatieonderwijs is het laatste decennium enorm ontwikkeld, onder andere door technologische vooruitgang. Het is inmiddels ingeburgerd in het verpleegkundeonderwijs. Het gebruik en de voordelen van dit type onderwijs zijn uitgebreid onderzocht, maar er is weinig bekend over de mechanismen die ertoe leiden dat er geleerd wordt.

Bland en Tobbell (2016) gaan na welke kenmerken van simulatieonderwijs het leren van verpleegkundestudenten bevorderen. Laatstejaarsstudenten (n=46) van een Engelse universitaire verpleegkundeopleiding namen deel aan een Grounded theory-studie. Allereerst werden studenten tijdens het onderwijs geobserveerd en werden video-opnamen gemaakt. De resultaten hiervan werden met studenten besproken in focusgroepen. Ten slotte werden de finale onderzoeksresultaten geverifieerd bij een andere groep studenten (n=6) van een andere universiteit.
Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van verschillende fasen in het leerproces bij simulatieonderwijs die niet lineair zijn. In de fase ‘aarzeling’ nemen de studenten de tijd om te zien wat er van hen verwacht wordt en om groepsdynamica te observeren. Vervolgens raken ze betrokken bij de simulatie en bij elkaar. Het samenwerken maakt het delen van kennis

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?