Ervaringen van hbo-docenten met informeel leren

Informeel leren op maat

  • 16 min.
  • Onderzoek
  • Uitgelicht

Inleiding

De docent levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs (Onderwijsraad, 2013). Voortdurende professionalisering is noodzakelijk om die kwaliteit te kunnen borgen. Vaak wordt professionaliseren gekoppeld aan formele scholing zoals het volgen van opleidingen. Docenten hebben echter met betrekking tot professionaliseren een voorkeur om van en met elkaar te leren (Onderwijsraad, 2013). Dit kan in de vorm van informeel leren plaatsvinden. Deze manier van leren blijkt effectief te zijn, met name als er sprake is van deelname aan netwerken die goed ontwikkeld zijn en die de beroepsmatige expertise op peil houden (Van der Klink, 2011).

Docenten met weinig werkervaring van de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool hebben de intentie informeel, van en met elkaar, te leren (Lambriex, 2012). Tegelijkertijd constateert Zuyd Hogeschool dat

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?