Nurse Education Today Volume 29, Issue 8. November 2009

  • 4 min.
  • Recensies
  • Voor u gelezen

Nurse Education Today is het Engelstalige zusje van Onderwijs en Gezondheidszorg. Het november 2009 nummer bevat 15 artikelen, tezamen zo'n 84 interessante pagina's. De hierboven gegeven link, biedt de mogelijkheid om samenvattingen (abstracts) van de artikelen (in het engels) te lezen. Aan het downloaden van de gehele artikelen zijn helaas kosten verbonden. Via diverse mediatheken/bibliotheken is echter gratis online toegang mogelijk. Wie weet wel binnen uw instelling! Ik geef u een selectie van interessante artikelen.

The ‘Greying’ of Europe – reflections on the state of nursing and nurse education in Europe  

Wells en Norman beschrijven naast de effecten van de vergrijzing voor de verpleging ook over de effecten van de vergrijzing binnen de docententeams van verpleegkundigen opleidingen. Verschillende oplossingen om aan voldoende verpleegkundigen te komen worden tegen het licht gehouden. Om de tekorten die in de hele Europese unie zullen gaan ontstaan het hoofd te bieden zal het beroep echt aantrekkelijker moeten worden gemaakt. Mooi overzichtsartikel! Writing-up and writing-as: Rediscovering nursing scholarship Gary Rolfe kijkt kritisch naar de wijze waarop de verpleegkundige beroepsgroep het evidence-based medicine en het experimentele onderzoek hebben omarmd. Rolfe geeft argumenten voor een bredere kijk op het gebruik van wetenschap binnen de verpleegkundige discipline. Kopjes boven alinea’s als ‘the tyranny of research’ nodigen uit om verder te lezen.

Learning needs assessment for registered nurses in two large acute care hospitals in Urban New Zealand.    

Permanente educatie voor verpleegkundigen is een kostbare aangelegenheid die niet altijd wordt afgestemd op de leerbehoeften. Met behulp van een vragenlijst brachten Australische onderzoekers de leerbehoeften van verpleegkundigen op acute afdelingen in kaart. Zij ondervroegen hiervoor verpleegkundigen (RN’s) en hun managers of opleiders (senior RN’s). Hoewel sommige leerbehoeften overeenkwamen, waren er ook interessante verschillen. De moeite waard om even te lezen.

Views on evidence from nursing and midwifery opinion leaders    

Het idee dat ‘evidence’ leidt tot betere patiëntenzorg wordt algemeen aangenomen. Maar wanneer is er dan sprake van ‘evidence’? Waters, Rychetnik, Crisp en Barrat uit Australië interviewden via de fenomenologische methode 23 verpleeg- en verloskundige opinieleiders. Er bleken verschillende interpretaties van ‘evidence’ te zijn. De geïnterviewden waren sceptisch over de economische en politieke issues die zij associeerden met evidence based practice. Hoewel ze over het algemeen vonden dat het gebruik van evidence de gezondheidszorg verbeterde, werd het niet gezien als de universele oplossing voor de verbetering van de gezondheidszorg.

Nursing education and practice in a changing environment: the case of Greece    

Patalarour en haar Griekse collega’s beschrijven de verschillende opleidingsmogelijkheden tot geregistreerd verpleegkundige en/of verplegingswetenschapper in Griekenland. De auteurs pleiten voor veranderingen die leiden tot een eenduidige manier van opleiden.

The preparation of child health nurses in sexual health education. An exploratory study    

Om het hoge aantal ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen terug te dringen zouden volgens de Schotse regering kinderverpleegkundigen een bijdrage kunnen leveren middels voorlichting. Jacqueline Johnston onderzocht daarom op kwalitatieve wijze in een exploratieve (verkennende) studie wat studenten kinderverpleegkunde van de stelling van deze regering vonden. De meeste studenten onderschreven de rol van de verpleegkundige in het geven van seksuele voorlichting maar gaven een tekort aan kennis op dit gebied aan.

Caregivers’ attitudes to education and supervision in work with older people in a nursing home.    

Ook in Zweden valt het niet mee om gekwalificeerd personeel te vinden en te houden. Elisabeth Häggström en Asa Bruhn onderzochten op kwalitatieve wijze hoe verzorgenden in Zweden tegenover opleiding, ondersteuning en supervisie stonden. Alle verzorgenden stonden hier positief tegenover maar vonden dat het management het volgen van deze opleidingsmogelijkheden onvoldoende faciliteerde om tijdens de beschikbare werkuren te volgen.

Simulated experiences: Nursing students share their perspectives    

Om verpleegkunde studenten de mogelijkheid te bieden om klinische vaardigheden te oefenen kunnen simulatiepatiënten een uitkomst bieden. Baxter, Akhtar-Danesh en collega’s uit Canada onderzochten de mening van studenten over deze methode. Hoewel alle studenten vonden dat simulatie patiënten een bijdrage konden leveren aan het leren van vaardigheden, onderscheidde de onderzoekers vier soorten studenten: de reflecteerders (‘simulatie verhoogt mijn leerrendement’) , de realiteit sceptici (‘in de praktijk is het toch anders’), de comfort zoekers (simulatie is stressvol) en de techneuten (technologie omarmers). De auteurs geven aanbevelingen per soort student om het rendement van simulatie onderwijs te verhogen.

Evaluating the learning experience of non medical prescribing students with their designated medical practitioners in their period of learning in practice: results of a survey.    

Voorschrijven van medicatie is niet meer alleen voorbehouden aan de arts. Er zijn nu ook door de minister niet medische voorschrijvers vastgesteld. Onderwijsverzorgende instanties innoveren hiervoor hun onderwijsaanbod. De Engelse Jaya Ahuja evalueerde de leerervaring van deze niet medische voorschrijvende studenten tijdens hun praktijk stage en zocht naar verbetermogelijkheden. Met behulp van een vragenlijst onderzocht zij twee cohorten studenten (N=57). Van essentieel belang om goed te leren in de praktijk bleek een leerovereenkomst met een tijdschema en duidelijke afspraken met de medische voorschrijver. Studenten die meer tijd onder rechtstreekse supervisie met de medische voorschrijver stonden waren meer tevreden over hun leerproces, dan studenten die minder contact hadden met deze voorschrijver.

Persoonlijk brengen deze buitenlandse studies mij op ideeën. Ook geïnspireerd? Leest u vooral even verder!