Jane Groenendijk

  • 9 min.
  • In gesprek met
  • Interview

Jane Groenendijk (46) is coördinator van Examenbank RBA-4 1 , ontwikkelaar en leverancier van exameninstrumenten voor opleidingen in het domein Zorg & Welzijn. Hoewel instrumenten wel aan de orde komen, levert het gesprek vooral een bevlogen en overtuigend verhaal op over samenwerking, en over de relatie met het werkveld. ‘Want’, zegt Jane, ‘de focus van competentiegericht opleiden en beoordelen is de beroepssituatie waarin de student bekwaam moet (leren) handelen. Daar moeten werkveld en opleiding eenzelfde beeld van hebben, zodat ze daar samen naar toe kunnen werken. Dat bereik je alleen maar door intensieve samenwerking. Zonder die samenwerking met het werkveld zouden we als Examenbank beslist niet staan waar we nu staan.’

Jane, w

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?