Drop Outs

  • 1 min.
  • Redactioneel

Het is woensdag. Mijn vrije dag. Ik heb een afspraak bij de kapper en wacht op mijn beurt. Op tafel ligt een Telegraaf en wordt mijn aandacht getrokken door de kop: Vmbo’ers gelokt met geld en studie!

‘Vmbo-scholieren die met school zijn gestopt of dreigen te stoppen, stappen met honderden tegelijk over naar gratis vakopleidingen, deels betaald door het bedrijfsleven, om al werkend alsnog hun diploma te halen. In plaats van verveeld te worden door dagenlang theorie op school en het risico om daardoor zonder diploma te eindigen, kiezen ze ervoor via opleidingstrajecten die het bedrijfsleven bedenkt meteen al geld te verdienen’.

Ik vraag mij af in hoeverre deze trajecten verschillen van het oude inservice onderwijs en of hiermee de ‘dropouts’ voorkomen kunnen worden. Wat gebeurt er eigenlijk binnen onze eigen sector om schooluitval te lijf te gaan? Hoe vindt de beroepenvoorlichting tijdens de Skills Masters plaats? Waarom doen jongens het slechter op een opleiding waar meer meisjes studeren? Zou de examenbank RBA-4 hier een rol in kunnen spelen? En hoe staat het eigenlijk met het competentiegerichte opleiden met de nieuwe kwalificatiedossiers Verpleging en Verzorging? Mijn overpeinzingen worden bruut verstoord door het afroepen van mijn naam. Ik ben aan de beurt. Dit nummer van Onderwijs en gezondheidszorg biedt gelukkig antwoorden op mijn vragen en bovendien nog meer interessant nieuws. Ik wens u veel leesplezier, en ik zou zeggen... als je haar maar goed zit!